Gym-kort 2024

2000 kr

Här löser du gym-kort för 2024. Gör köpet som i en vanlig webbutik och betala med Swish. På så sätt får vi också in de användaruppgifter vi behöver för att administrera låskoder mm. Kom också ihåg att medlemsskap i Kalls IF krävs för att nyttja gymmet.

Kategori: