Årsmötet hålls 22/3 klockan 18.00 på Idrottsgården
I anslutning till mötet bjuder vi på fika.

Motioner som ska tas upp vid årsmöte skickas senast veckan före årsmöte till info@kallsif.se
Har du ingen möjlighet att skicka e-post kan du även ta kontakt med någon ur styrelsen.

Varmt Välkomna

Styrelsen